Feestdagen

Wegens de feestdagen zal ons kantoor op de volgende dagen gesloten zijn:  24 december 2020 25 december 2020 (eerste kerstdag) 26 december 2020 (tweede kerstdag) 31 december 2020  (oudejaarsdag) 01 januari 2021 (nieuwjaarsdag) Ons kantoor is op die dagen dan ook niet bereikbaar, gelieve hier rekening mee te houden. Wij willen jullie alvast fijne feestdagen…

Lees meer

Werkgevers tijdens Corona

Het RIVM adviseert iedereen om zoveel mogelijk thuis te werken. Als een werkgever zijn werknemers naar kantoor laat komen, is het verstandig dat er (extra) maatregelen worden toegepast, maar wat mag een werkgever wel en niet verplichten? Zorgplicht bij thuiswerken Momenteel moeten werkgevers ervoor zorgen dat een eventuele besmetting in hun onderneming wordt voorkomen. Dit…

Lees meer

Ben je verplicht als werkgever om het loon van je werknemers in thuisquarantaine door te betalen?

Stel dat een van je werknemers op vakantie gaat naar het buitenland en na terugkomst twee weken in thuisquarantaine moet. Ben je als werkgever dan verplicht het loon door te betalen? Voor de beantwoording van die vraag moeten de volgende situaties worden onderscheiden: –       Het reisadvies wijzigt tijdens het verblijf: gaat het reisadvies tijdens het verblijf terug van groen of…

Lees meer

Corona en het vakantiegeld

16 maart 2020 was voor veel bedrijven een dag die vergaande gevolgen met zich meebracht. Inkomsten vielen weg, maar uitgaven liepen door. Zo ook de wekelijkse dan wel maandelijkse salariskosten. Nu voor sommige van die bedrijven het water aan de lippen staat, ondanks de financiële tegemoetkomingen, is de vraag hoe om te gaan met het…

Lees meer

Zwangerschapsdiscriminatie is bij wet verboden. Toch krijgt ruim 40% van de vrouwen hiermee te maken.

Een werkneemster vertelde enkele weken voor het einde van haar eerste tijdelijke arbeidsovereenkomst dat ze zwanger was. Voor de bekendmaking van haar zwangerschap werd haar verteld ‘dat het wel goed kwam’ met de verlenging. Echter, na de bekendmaking van haar zwangerschap verneemt ze niks meer van haar werkgever over de verlenging van haar arbeidsovereenkomst. Hierop…

Lees meer

Gefixeerde schadevergoeding

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft een vooraf bepaalde einddatum. Mocht een werkgever tussentijds willen opzeggen, dan is dat in principe niet mogelijk tenzij daarvoor afspraken zijn gemaakt. Zo een situatie kan zich voordoen wanneer een nieuwe werknemer is aangenomen, maar deze zijn of haar verwachtingen niet waarmaakt. Gaat de werkgever toch over tot tussentijdse…

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is definitief aangenomen. De verschillen tussen flexibel en vast moeten afnemen. Weet jij al wat het voor jouw organisatie gaat betekenen? –       Verruiming ketenregeling Momenteel mag je een werknemer maximaal drie aan aansluitende contracten bieden over een periode van maximaal twee jaar. Dat wordt verruimd naar drie aansluitende contracten in drie jaar. De…

Lees meer

#Metoo op de werkvloer

Seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag op het werk komen regelmatig voor. Een collega die je knuffelt bij binnenkomst of kwetsende woorden zijn veel werknemers niet onbekend. Als werkgever heb je ervoor zorg te dragen dat er sprake is van veilige arbeidsomstandigheden. Dit geldt zowel op de werkvloer als ook tijdens bedrijfsuitjes. Zulks volgt uit…

Lees meer

Alcohol- en drugstesten op het werk

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. Het onderdeel privacy wordt in een arbeidsrelatie dan ook steeds belangrijker en het toezicht daarop is strenger. Als werkgever ben je ook verantwoordelijkheid voor de veiligheid van jouw werknemers, maar hoe verhoudt een alcohol- of drugstest zich tot de privacy van jouw…

Lees meer

Rauwelijks gedagvaard door Menzis

Vorige maand is Menzis “de verzekeraar met circa 2 miljoen verzekerden” rauwelijks gedagvaard. De reden is als volgt. Wanneer een betalingsregeling is getroffen en een betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden komt in veel gevallen de regeling te vervallen en wordt de vordering in zo’n geheel opeisbaar. Dit kan dan een reden zijn om te…

Lees meer