Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Bijna iedereen krijgt in zijn leven te maken met arbeidsrecht. Bijvoorbeeld bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst of – veel vervelender – het beëindigen daarvan. Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen werknemer en werkgever. De wetgeving bepaalt onder andere de maximale lengte van een proeftijd en de loonbetalingsplicht tijdens ziekte of zwangerschapsverlof.
Lees meer

Huurrecht

Het huurrecht regelt de verhoudingen tussen de huurder en de verhuurder. Een huurder is door de wet goed beschermd. Dit betekent dat de verhuurder niet zomaar de huur op mag zeggen, maar dat er een zwaarwegende reden moet zijn. Zuiver Juridisch staat huurders en verhuurders in de regio Maastricht bij die verzeild (dreigen te) raken in een huurconflict.
Lees meer

Incasso

Van incasso is sprake als je om wat voor reden dan ook nog geld van iemand krijgt. Zuiver Juridisch staat mensen in de regio Maastricht bij die problemen hebben met het innen van facturen en mensen (met en zonder schulden) die het niet eens zijn met een ontvangen factuur, of een factuur (nog) niet kunnen betalen.

 

Lees meer