Ben je verplicht als werkgever om het loon van je werknemers in thuisquarantaine door te betalen?

Stel dat een van je werknemers op vakantie gaat naar het buitenland en na terugkomst twee weken in thuisquarantaine moet. Ben je als werkgever dan verplicht het loon door te betalen? Voor de beantwoording van die vraag moeten de volgende situaties worden onderscheiden: –       Het reisadvies wijzigt tijdens het verblijf: gaat het reisadvies tijdens het verblijf terug van groen of…

Corona en het vakantiegeld

16 maart 2020 was voor veel bedrijven een dag die vergaande gevolgen met zich meebracht. Inkomsten vielen weg, maar uitgaven liepen door. Zo ook de wekelijkse dan wel maandelijkse salariskosten. Nu voor sommige van die bedrijven het water aan de lippen staat, ondanks de financiële tegemoetkomingen, is de vraag hoe om te gaan met het…

Zwangerschapsdiscriminatie is bij wet verboden. Toch krijgt ruim 40% van de vrouwen hiermee te maken.

Een werkneemster vertelde enkele weken voor het einde van haar eerste tijdelijke arbeidsovereenkomst dat ze zwanger was. Voor de bekendmaking van haar zwangerschap werd haar verteld ‘dat het wel goed kwam’ met de verlenging. Echter, na de bekendmaking van haar zwangerschap verneemt ze niks meer van haar werkgever over de verlenging van haar arbeidsovereenkomst. Hierop…

Het voordeel van een studieovereenkomst

Het komt vaak voor dat een werkgever investeert in een studie of opleiding voor een werknemer. Echter hoe vaak gebeurt het niet dat er geen studieovereenkomst is overeengekomen en de werknemer opeens besluit om een baan elders te accepteren? Als werkgever doe je jezelf dan toch tekort. Zo kun je afspreken dat er een terugbetalingsregeling…

Gefixeerde schadevergoeding

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft een vooraf bepaalde einddatum. Mocht een werkgever tussentijds willen opzeggen, dan is dat in principe niet mogelijk tenzij daarvoor afspraken zijn gemaakt. Zo een situatie kan zich voordoen wanneer een nieuwe werknemer is aangenomen, maar deze zijn of haar verwachtingen niet waarmaakt. Gaat de werkgever toch over tot tussentijdse…

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is definitief aangenomen. De verschillen tussen flexibel en vast moeten afnemen. Weet jij al wat het voor jouw organisatie gaat betekenen? –       Verruiming ketenregeling Momenteel mag je een werknemer maximaal drie aan aansluitende contracten bieden over een periode van maximaal twee jaar. Dat wordt verruimd naar drie aansluitende contracten in drie jaar. De…