Incasso

Van incasso is sprake als je om wat voor reden dan ook nog geld van iemand krijgt. Zuiver Juridisch staat mensen in de regio Maastricht bij die problemen hebben met het innen van facturen en mensen (met en zonder schulden) die het niet eens zijn met een ontvangen factuur, of een factuur (nog) niet kunnen betalen.

Moet je te lang op je geld wachten?

Rekeningen die maar niet betaald worden, terwijl jij je dienst of product volgens alle afspraken hebt geleverd en ook al een herinnering hebt gestuurd? Dat is een frustrerende, tijdrovende en kostbare aangelegenheid. Zuiver Juridisch zorgt dat de incasso zorgvuldig en effectief gebeurt door te kijken naar de feiten zonder daarbij het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Als je een vordering bij Zuiver Juridisch in behandeling geeft, wordt alles in het werk gesteld om de vordering zo snel mogelijk te incasseren zonder de relatie met je debiteur te schaden. Zuiver Juridisch heeft ruime ervaring met het op een vriendelijke doch doeltreffende wijze incasseren van jouw vordering.

Ben je iemand geld schuldig?

Ben je het niet eens met een ontvangen factuur of aanmaning? Of kom je niet meer uit met je geld en heb je schulden? Voorkom dat het erger wordt en klop zo snel mogelijk aan bij Zuiver Juridisch. De schuldeiser kan een incassobureau inschakelen om het openstaande bedrag bij je te innen. Zuiver Juridisch weet wat je moet doen als je een brief van een incassobureau ontvangt en of een deurwaarder beslag mag leggen op je loon of inboedel.

Zuiver Juridisch kan je helpen met het opstellen van een betalingsvoorstel aan je schuldeisers, maar kan ook met je meedenken over het verbeteren van je financiƫle situatie. Zijn er bijvoorbeeld regelingen waar je recht op hebt en waar je nog geen gebruik van maakt? Denk aan kinderbijslag, huurtoeslag en tegemoetkoming school- en studiekosten, belastingaftrek, kwijtschelding van gemeentelijke heffingen, de bijzondere bijstand en de mogelijkheden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).