Werkgevers tijdens Corona

Het RIVM adviseert iedereen om zoveel mogelijk thuis te werken. Als een werkgever zijn werknemers naar kantoor laat komen, is het verstandig dat er (extra) maatregelen worden toegepast, maar wat mag een werkgever wel en niet verplichten? Zorgplicht bij thuiswerken Momenteel moeten werkgevers ervoor zorgen dat een eventuele besmetting in hun onderneming wordt voorkomen. Dit…

Ben je verplicht als werkgever om het loon van je werknemers in thuisquarantaine door te betalen?

Stel dat een van je werknemers op vakantie gaat naar het buitenland en na terugkomst twee weken in thuisquarantaine moet. Ben je als werkgever dan verplicht het loon door te betalen? Voor de beantwoording van die vraag moeten de volgende situaties worden onderscheiden: –       Het reisadvies wijzigt tijdens het verblijf: gaat het reisadvies tijdens het verblijf terug van groen of…

‘Arbeidsovereenkomst zwangere werkneemster terecht niet verlengd’

De werkgever en werkneemster sluiten in september een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af. In oktober blijkt dat de werkneemster zich voor minder werkuren beschikbaar stelt dan ze moet doen op basis van haar contracturen. In november wordt werkneemster opnieuw gewaarschuwd dat ze onvoldoende werkt, met als resultaat min-uren. Haar werkgever vraagt haar na te denken…

Zwangerschapsdiscriminatie is bij wet verboden. Toch krijgt ruim 40% van de vrouwen hiermee te maken.

Een werkneemster vertelde enkele weken voor het einde van haar eerste tijdelijke arbeidsovereenkomst dat ze zwanger was. Voor de bekendmaking van haar zwangerschap werd haar verteld ‘dat het wel goed kwam’ met de verlenging. Echter, na de bekendmaking van haar zwangerschap verneemt ze niks meer van haar werkgever over de verlenging van haar arbeidsovereenkomst. Hierop…

Veel voorkomende valkuilen werkgevers in vergelijking met schaken

Wanneer je als werkgever personeel in dienst hebt, is het belangrijk om bijvoorbeeld je personeelsdossier op orde te hebben. Heb je de juiste arbeidsovereenkomst met je werknemer, pas je een adequaat ziektebeleid toe en win je bijvoorbeeld tijdig juridisch advies in. Bovengenoemde voorbeelden zijn veel voorkomende valkuilen van werkgevers. Het is daarom zowel bij aanvang…

Gefixeerde schadevergoeding

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft een vooraf bepaalde einddatum. Mocht een werkgever tussentijds willen opzeggen, dan is dat in principe niet mogelijk tenzij daarvoor afspraken zijn gemaakt. Zo een situatie kan zich voordoen wanneer een nieuwe werknemer is aangenomen, maar deze zijn of haar verwachtingen niet waarmaakt. Gaat de werkgever toch over tot tussentijdse…