Gefixeerde schadevergoeding

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft een vooraf bepaalde einddatum. Mocht een werkgever tussentijds willen opzeggen, dan is dat in principe niet mogelijk tenzij daarvoor afspraken zijn gemaakt. Zo een situatie kan zich voordoen wanneer een nieuwe werknemer is aangenomen, maar deze zijn of haar verwachtingen niet waarmaakt. Gaat de werkgever toch over tot tussentijdse…

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is definitief aangenomen. De verschillen tussen flexibel en vast moeten afnemen. Weet jij al wat het voor jouw organisatie gaat betekenen? –       Verruiming ketenregeling Momenteel mag je een werknemer maximaal drie aan aansluitende contracten bieden over een periode van maximaal twee jaar. Dat wordt verruimd naar drie aansluitende contracten in drie jaar. De…

#Metoo op de werkvloer

Seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag op het werk komen regelmatig voor. Een collega die je knuffelt bij binnenkomst of kwetsende woorden zijn veel werknemers niet onbekend. Als werkgever heb je ervoor zorg te dragen dat er sprake is van veilige arbeidsomstandigheden. Dit geldt zowel op de werkvloer als ook tijdens bedrijfsuitjes. Zulks volgt uit…

Alcohol- en drugstesten op het werk

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. Het onderdeel privacy wordt in een arbeidsrelatie dan ook steeds belangrijker en het toezicht daarop is strenger. Als werkgever ben je ook verantwoordelijkheid voor de veiligheid van jouw werknemers, maar hoe verhoudt een alcohol- of drugstest zich tot de privacy van jouw…

Rauwelijks gedagvaard door Menzis

Vorige maand is Menzis “de verzekeraar met circa 2 miljoen verzekerden” rauwelijks gedagvaard. De reden is als volgt. Wanneer een betalingsregeling is getroffen en een betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden komt in veel gevallen de regeling te vervallen en wordt de vordering in zo’n geheel opeisbaar. Dit kan dan een reden zijn om te…