Rauwelijks gedagvaard door Menzis

Vorige maand is Menzis “de verzekeraar met circa 2 miljoen verzekerden” rauwelijks gedagvaard. De reden is als volgt. Wanneer een betalingsregeling is getroffen en een betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden komt in veel gevallen de regeling te vervallen en wordt de vordering in zo’n geheel opeisbaar. Dit kan dan een reden zijn om te…